CSV.lv pārdodas informācija šeit

CSV.lv piedāvātais api jūsu vajadzībam

Jā jūsu internetviekālam trukst funkcionalitātēs CSV.lv ar piedāva iespējas pieslēgt nepiečiešamas moduļus jūsu lapai.
Pieslēgšana notiek ar JavaScript vai JSON kas pieprāsa attiecīgos datus no CSV.lv lapas

CSV.lv rekomende pieslēgt Web Statistiku:
1) Reģistrējeties tulīt šiet bezmaksas: http://www.webstatistika.lv/info/0/lv/register.html
2) Pieslēdziet e-komērciju: http://palidziba.webstatistika.lv/e_komercijas_statistika.html