Meklēt produktu ārzemēs internētā

Meklēšanas piemērs ārzēmes:
<script type="text/javascript" src="http://www.csv.lv/api/javascript/csv.js"></script> <div id="result"></div> <script type="text/javascript"> var csv = new Csv('result'); csv.setMethod('products'); csv.setLocation('eu'); csv.search('kafijas pupinas') </script>

Meklēšanas piemēra rezultāts: